B

B

Popular Artists

Photos Lyrics may isang umaga na tayo’y magsasamahaya at halina sa alapaapo anong saraphanggang sa dulo ng mundohanggang maubos ang ubohanggang gumulong ang luhahanggang mahulog ang...

Latest Artists

Photos LyricsYou're going round the circle through another phase. Your temperature risingyou're wining and dining A girl who's half your age. She gives you all...